Infectionka ku dhaca naaska hoyada nuujisa maxaa sababa? By:- Dr.Mona Mahamed

infection kan waxa loo yaqaanaa (infective lactational mastitis), waxa uu ku dhacaa hooyada naas nuujisa. Inta badan waxa lagu Arkaa ilaa 6 weeks inta ay umulantahay.

– staphylococcus aureus bacteria , loo yaqaano Ayaa la xidhiidha infectionkan.

– waxa inta badan Keena hadii hooyadu caanaha naasku ay aad u buuxiyaan. Amba hadii si fiican ay caanuhu u dareerayn, amba uu ilmuhu si fiican u jaqi laayahay.

– calaamadaha lagu arko hooyada, naaska oo garaaca oona barar samaysta, xumad, damqaso.

– waxa lagu daaweeyaa, dawo garaac, daawo infectionka dawaysa, Iyo in baraf lagu qabto naaska si bararku u dhaco.

– waxa isna muuhim ah, in hooyadu markaste caanaha ay ka dhamayso naasaha . Tusaale :in ay naasnuujiso ilmaha si fiican oo dhawr kii saaco ba siiso, ayna ka raajin.
haduu ilmuhu qaadan waayona in ay iska listo, xitaa faraha ku listo. Haday waydo mashiinka lagu liso.

By: Dr Mona Mohamed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *